29 / 1

غلامرضا احمدی

پیکر مرحوم هادی نوروزی کاپیتان سابق پرسپولیس ظهر امروز با حضور پرشور مردم بابل در زادگاه وی آرام گرفت.

بلیط قطار