16 / 1

علیرضا وثیق انصاری

مراسم اعطای « اعتبارنامه شهر جهانی صنایع دستی » به اصفهان، صبح شنبه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و غدا هیجاوی رئیس شورای صنایع دستی آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

بلیط قطار