آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

کنسرت نور دروازه واژه‌ها در برج آزادی

عرفان کوچاری

فیلیپ گایست هنرمند آلمانی در ایران و به مناسبت تاریخ اتحاد دو آلمان شرقی و غربی، برج آزادی را به شکلی متفاوت نورپردازی کرد. نام این پروژه دروازه واژه‌هاست که به مدت سه شب در میدان آزادی تهران اجرا شد.

کنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانیکنسرت نور در برج آزادی توسط هنرمند آلمانی
فلای تو دی