آل سعود جاسوس انگلستان است

دیوید کامرون در مصاحبه با کانال ۴ انگلستان در پاسخ به این سوال که دلیل حمایت انگلیس از رژیم آل سعود چیست، پاسخ داد: «اطلاعات جاسوسی و امنیتی مهمی که عربستان در اختیار ما می گذارد دلیل این حمایت است».

اعتراف دیوید کامرون در مورد حمایت از سعودی ها

پرواز خارجی