صدای تسنیم - گزینه های احتمالی جانشینی کواچ

این روزها و با توجه به نتایج ضعیف تیم ملی والیبال در مسابقات توکیو، تصمیم گیری درباره آینده کواچ و تیم ملی دغدغه اصلی مسئولان فدراسیون والیبال شده است.

صدای تسنیم - گزینه های احتمالی جانشینی کواچ چه کسانی هستند؟

پرواز خارجی