جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

فؤاد اشتری

کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو صبح امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در هتل المپیک تهران برگزار شد

کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیروکنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو
فلای تو دی