کاریکاتور/ کارگران ۳شغله شدند!!!

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: مسائل معیشتی باعث شده تا خانواده‌ها به‌سمت دوشغله و سه‌شغله شدن بروند و هم‌اکنون کمتر خانواده‌ای وجود دارد که در آن بیش از یک شاغل وجود نداشته باشد.

کارگران 3شغله شدند
کاریکاتور/ کارگران 3شغله شدند!!!