نشست خبری رئیس ستاد انتخاباتی کشور

محمد حسن‌زاده

نشست خبری محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز در وزارت کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور
محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور