کاریکاتور/ دروازه‌ی باز مصرف‌گرایی !!!

شرکت سفورای فرانسه قصد دارد از ابتدای سال آینده میلادی چند فروشگاه در ایران دایر کند و به اولین شرکت اروپایی فروشنده لوازم آرایشی تبدیل شود که بعد از تحریم ها به طور مستقیم در ایران فروشگاه دایر می کند.

کاریکاتور/ دروازه‌ی باز مصرف‌گرایی !!!
کاریکاتور/ دروازه‌ی باز مصرف‌گرایی !!!