کاریکاتور/ تروریسم خود ساخته

در سلسله انفجارات و تیر اندازی‌هایی که شب گذشته در پاریس رخ داد حداقل ۱۵۳ نفر کشته شد

کاریکاتور/ تروریسم خود ساختهکاریکاتور/ تروریسم خود ساخته
فلای تو دی