صدای تسنیم - کی‌روش از ما چه می‌خواهد؟ بازی جدید یا عزمِ جدید؟

سرمربی تیم ملی در تازه‌ترین صحبت‌هایش بار دیگر حرف از جدایی زده است، حرفی که برای ما تازگی ندارد.

صدای تسنیم - کی‌روش از ما چه می‌خواهد؟ بازی جدید یا عزمِ جدید؟

فلای تو دی