خط آزاد - از ارتباط رایگان تا کانال های مستهجن

یک سال پیش بود که ایرانی های مجازی دوست چهارمین مهاجرت بزرگ خودرا از یک نرم افزار به نرم افزار دیگر انجام دادند . بعد از وی چت ، وایبر و واتس آپ این تلگرام بود که در گوشی ایرانی ها به اپلیکیشنی بی رقیب تبدیل شد .

خط آزاد - از ارتباط رایگان تا کانال های مستهجن

پرواز خارجی