آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

روز جهانی یوزپلنگ

عرفان کوچاری

به‌مناسبت روز جهانی یوزپلنگ، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران از محل محافظت کوشکی و دلبر بازدید کردند.

روز جهانی یوزپلنگکوشکی و دلبر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شدهکوشکی و دلبر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شدهکوشکی و دلبر دو قلاده یوزپلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شدهنمایی از نیمرخ دلبر یوزپلنگ مادهروز جهانی یوزپلنگکوشکی یوزپلنگ نر قلاده سمت راست و دلبر یوزپلنگ ماده قلاده سمت چپکوشکی یوزپلنگ نر قلاده سمت راست و دلبر یوزپلنگ ماده قلاده سمت چپکوشکی یوزپلنگ نرروز جهانی یوزپلنگدلبر یوزپلنگ مادهکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نرکوشکی یوزپلنگ نردلبر یوزپلنگ مادهکوشکی یوزپلنگ نرروز جهانی یوزپلنگکوشکی یوزپلنگ نرگری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیستروز جهانی یوزپلنگتقدیر از محیط بانان منتخب زیستگاه های یوزپلنگمحیط بانان منتخب زیستگاه های یوزپلنگ معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم روز جهانی یوزپلنگروز جهانی یوزپلنگعکس یادگاری معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با محیط بانان منتخب زیستگاه های یوزپلنگ
فلای تو دی