آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

حضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیم

محمدعلی مریزاد

فاطمه حمامی در زمان تولد به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغزش دچار معلولیت شدید جسمی شده و ۲۵ سال است با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کند اما همان طور که خودش با دست خطش نوشته بود:معلول من نیستم، معلول کسی است که نمی‌تواند لحظه‌ها را ثبت کند...

حضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمپدر فاطمه حمامی نقاش معلولحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمپدر فاطمه حمامی نقاش معلولپدر و مادر فاطمه حمامی نقاش معلولحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمپدر فاطمه حمامی نقاش معلولحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیمحضور فاطمه حمامی نقاش معلول در خبرگزاری تسنیم
فلای تو دی