خط آزاد - آنفولانزا، بیماری سخت با پیشگیری آسان

این روزها با این موج شایعه پراکنی تلگرامی خیلی ها آنفولانزای خوکی را غول بی شاخ ودمی تصور می کنند که برای کشتار ایرانیان به یک باره ظاهر شده، اما آمارها و گزارش های وزارت بهداشت دقیقا چیزی برعکس این ماجرا را نشان می دهد.

خط آزاد - آنفولانزا، بیماری سخت با پیشگیری آسان

پرواز خارجی