خط آزاد - ابتکارها ته کشید ، تهران خفه شد

با وجود بنزین های وارداتی هنوز هم آلودگی هوا نفس کشیدن را از مردم تهران گرفته است.

خط آزاد - ابتکارها ته کشید ، تهران خفه شد

پرواز خارجی