آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهران

فؤاد اشتری

صبح امروز (۱ دی) بیژن زنگنه وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهران دیدار و گفتگو کرد

نشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهراننشست وزیر نفت با اعضای اتاق بازرگانی تهران
الی گشت