مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی

حامد ملک‌پور

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی از اعضای تیم حفاظت آیت‌الله محمد امامی کاشانی ظهر امروز پس از اقامه نماز جمعه در مصلی تهران برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
اقامه نماز بر پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی توسط آیت‌الله محمد امامی کاشانی - مصلی تهران
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
فرزند شهید مدافع حرم محسن فرامرزی در آغوش آیت‌الله محمد امامی کاشانی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
فرزند شهید مدافع حرم محسن فرامرزی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
فرزند شهید مدافع حرم محسن فرامرزی در آغوش آیت‌الله محمد امامی کاشانی
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران
تشییع پیکر شهید مدافع حرم محسن فرامرزی - مصلی تهران