خط آزاد - این شهر ۲۲ میلیونی هولناک

این روزها تهران دوباره به تیتر اول مبدل شده! کلاف این شهر پرگسلِ پردودِ پرترافیکِ پرازدحام، آنقدر سردرگم شده که دیگر حتی اختصاص ۹ سال درآمد نفتی به پروژه انتقالش هم دردی دعوا نمی کند، حالا همه نگران آینده این شهر هستند. شهری با آدمهای پیچیده......

خط آزاد - این شهر 22 میلیونی هولناک

پرواز خارجی