خط آزاد - امضای اوباما پای نقض برجام

در مصوبه تازه کنگره که اوبام آن را تایید کرد، شهروندان ۳۸ کشوری که تا قبل از این می توانستند بدون اخذ روادید در خاک آمریکا اقامت داشته باشند، در صورت سفر به ایران به مشکلات برمی خورند. مصوبه ای که می تواند به نقض برجام از طرف آمریکایی ها منجر شود.

خط آزاد - امضای اوباما پای نقض برجام

پرواز خارجی