سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری

مهدی شامحمدی

همزمان با هفته بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، آیین تعویض پرچم گنبد حضرت عبدالعظیم و قرائت زیارت‌نامه آن حضرت با حضور زائران و ارادتمندان به اهل‌بیت عصمت و طهارت برگزار شد.

سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری
سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) - شهرری