امام خامنه‌ای: اقامه نماز از مهمترین برنامه‌های حاکمان در دولت اسلامی باشد.

پرواز خارجی