مسعود فردی انور

سید حسین هاشمی وزیر بهداشت و درمان کشورمان روز گذشته با سفر به تبریز ضمن رونمایی از آمبولانس های جدید این شهر از بیمارستان محل بستری بیماران شیمیایی جنگ تحمیلی بازدید کرد.

23 / 1


بلیط قطار