هفته اول لیگ برتر کانوپولو

علیرضا وثیق انصاری

هفته اول لیگ برتر کانوپولوی آقایان روز جمعه شانزدهم بهمن ماه به میزبانی استخر انقلاب اصفهان برگزار شد.وچهار تیم قایقرانی اصفهان، بنادر و دریانوردی نوشهر، هیات قایقرانی چهارمحال و بختیاری و سردار شهید بصیر فریدون کنار در هفته اول رقابت ها حضور داشتند

هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو
هفته اول لیگ برتر کانوپولو