لانتوری ها دیر آمدند، خبرنگاران تحریم کردند

در چهارمین روز جشنواره فجر بعضی ها پشت در ماندند و صندلی بعضی دیگر «چپ» شد. و این تازه آغاز اتفاقات روز چهارم بود.

لانتوری ها دیر آمدند، خبرنگاران تحریم کردند

بلیط قطار