آخرین اخبار | آرشیو اخبار

کنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینی

خبرگزاری تسنیم

کنفرانس خبری ظریف وزیر امور خارجه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در محل اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد.

کنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینیکنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینیکنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینیکنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینیکنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینیکنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینیکنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینیکنفرانس خبری ظریف و فدریکا موگرینی
فلای تو دی