آخرین اخبار | آرشیو اخبار

رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاه

سیدمحمود حسینی

صبح امروز و در ادامه رزمایش موشکی سپاه پاسداران با نام اقتدار ولایت، دو فروند موشک بالستیک قدر H از ارتفاعات البرز شرقی شلیک شد.

رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهسردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهسردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهسردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی سپاه پاسدارانرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهسردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهسردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهسردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در رزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاهرزمایش موشکی اقتدار ولایت سپاه
فلای تو دی