آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جشن مارمه - مازندران

غلامرضا احمدی

جشن مارمه عنوان آیینی است که به مناسبت نزدیک شدن سال نو در روستای زیبا فیروزجا (پریجا) بندپی شرقی بابل ، به منظور زنده نگه داشتن این سنت،شادی مردم ،پذیرایی و معرفی خوراکی ها و شیرینی های محلی برگزار میشود.

جشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندرانجشن مارمه - مازندران
کارگزاری فارابی