22 / 1

داوود ایزدپناه

استان کهگیلویه و بویراحمد از سرسبزی و تنوع گیاهی و جنگلی بی نظیری نسبت به استان های همجوار خود برخوردار است.از این رو این استان در تعطیلات نوروزی پذیرای خیل عظیمی از مسافران نوروزی است.

پرواز خارجی