آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست خبری فرمانده نیروی زمینی سپاه

حسین ظهروند

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از برگزاری رزمایش امنیتی "پیامبر اعظم" به مدت ۳ روز ۲۴، ۲۵ و ۲۶ فروردین‌ماه در استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، جنوب خراسان‌جنوبی و شرق هرمزگان خبر داد.

 نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور خبرنگاران در نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشست خبری سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فلای تو دی