آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مسابقات بین‌المللی اسنوبرد

عباس شریعتی

مسابقات بین‌المللی اسنوبرد صبح پنجشنبه ۲۶ فروردین در بخش مردان و بانوان در پیست اسکی دیزین برگزار شد.

مسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزینمسابقات بین‌المللی اسنوبرد - دیزین