آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ظریف

حامد ملک‌پور

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز شنبه ۲۸ فروردین با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در حاشیه دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجهمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه قبل از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپامحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه قبل از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپامحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه قبل از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپامحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه قبل از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپامحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه قبل از دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپادیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهفدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهفدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهدیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و مجید تخت روانچی معاون اروپایی و آمریکایی وزیر امور خارجه در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
الی گشت
;