آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر - ۲

حامد ملک‌پور

اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، الکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی، هنرمندان و فیلمسازان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

محمد زرین‌دست در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجررضا کیانیان رئیس کاخ سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسیدرضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجررضا کیانیان رئیس کاخ سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه فیلمنامه‌نویسی مهران کاشانی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجراشکان خطیبی و مازیار میری در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه فیلمنامه‌نویسی مهران کاشانی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و سیدرضا میرکریمی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربازدید حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از بازار فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربازدید حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از بازار فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربازدید حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از بازار فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربازدید حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از بازار فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربازدید حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از بازار فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربازدید حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از بازار فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی و حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی و حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسیف‌الله صمدیان در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرامیرحسین ثقفی کارگردان سینما و پدرش علی‌اکبر ثقفی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرفرزاد مؤتمن در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرنرگس آبیار کارگردان فیلم نفس در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجراولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجروحید موساییان کارگردان فیلم قشنگ و فرنگ در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجربازار فیلم سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرالکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور علی نصیریان بازیگر فیلم گاو برای نمایش این فیلم در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور علی نصیریان بازیگر فیلم گاو برای نمایش این فیلم در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور علی نصیریان بازیگر فیلم گاو برای نمایش این فیلم در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور علی نصیریان بازیگر فیلم گاو برای نمایش این فیلم در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور علی نصیریان بازیگر فیلم گاو برای نمایش این فیلم در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور علی نصیریان بازیگر فیلم گاو برای نمایش این فیلم در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور علی نصیریان بازیگر فیلم گاو برای نمایش این فیلم در اولین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر
فلای تو دی