آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر - ۱

فؤاد اشتری

دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور محمود کلاری فیلمبردار سینما، فرزاد مؤتمن کارگردان سینما و الکساندر سوکوروف فیلمساز سرشناس روسی در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر
الی گشت
;