آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر - ۲

حامد ملک‌پور

کارگاه آموزش فیلم‌سازی اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، اصغر فرهادی و سیدرضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجراصغر فرهادی و سیدرضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجراصغر فرهادی و سیدرضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرمحمدعلی سجادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحضور اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرمجتبی راعی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی اصغر فرهادی در دومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردومین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر
فلای تو دی