آخرین اخبار | آرشیو اخبار

چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر

حامد ملک‌پور

پوران درخشنده در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرمعصومه قاسمی‌پور بازیگر فیلم آبجی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرپانته‌آ پناهی‌ها بازیگر فیلم آبجی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرپوران درخشنده در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرمرجان اشرفی‌زاده کارگردان فیلم آبجی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی پوران درخشنده در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجردیبا زاهدی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی پوران درخشنده در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزش فیلم‌سازی پوران درخشنده در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرچهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرپوستر فیلم آبجی به کارگردان مرجان اشرفی‌زاده در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرگلاب آدینه و پانته‌آ پناهی‌ها بازیگران فیلم آبجی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و سیدرضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرسیدرضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر و حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینماییحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزشی مجید برزگر در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرکارگاه آموزشی مجید برزگر در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرابوالحسن داوودی و همسرش بیتا منصوری در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجررضا کیانیان مدیر کاخ سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر و مجید مظفریرضا کیانیان مدیر کاخ سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر و مجید مظفریچهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در چهارمین روز سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و اشکان خطیبی مدیر پردیس سینمایی چارسوسیدرضا میرکریمی کارگردان فیلم دختر و دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجرحجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در سالن نمایش فیلم دخترسیدرضا میرکریمی کارگردان فیلم دختر و دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر
الی گشت
;