کاریکاتور/ رکود و قدرت خرید مردم!!!

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه سیاست‌های کنونی برای خروج از رکود قابل قبول نیست، تصریح کرد: مدیریت اقتصاد شجاعانه و خطرپذیر نیست.

کاریکاتور/ رکود و قدرت خرید مردم!!!