آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

کاریکاتور/ زوال فرهنگ کتابخوانی در دنیای مدرن!!!

عادت به مطالعه در بین افراد جامعه یکی از معیارهای توسعه فرهنگی است. یکی از فاکتورهای اثرگذار بر عادت به مطالعه و حوزه فرهنگ کتابخوانی، امکانات و فرصت‌هایی است که در این راستا در یک جامعه ایجاد شده یا رشد داده می‌شود.

کاریکاتور/ زوال فرهنگ کتابخوانی در دنیای مدرن!!!
فلای تو دی