35 / 1

جاوید نیک‌پور

نجمه خدمتی در پایان کارش در تیراندزی تفنگ ۱۰ متر بانوان به مقام یازدهم رسید و از صعود به فینال باز ماند در حالی که الهه احمدی مانند دوره قبل المپیک باز هم به مقام ششم رسید.

پرواز خارجی