دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز

مسعود فردی انور

در ادامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال تیم‌های گسترش‌فولاد تبریز و پرسپولیس از ساعت ۱۸ روز (شنبه) به مصاف هم رفتند و در پایان دیدار تیم پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز
دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد و پرسپولیس - تبریز