مسابقات تنیس روی میز - المپیک ریو ۲۰۱۶

جاوید نیک پور

در ادامه روز نخست بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو نوشادعالمیان پینگ پنگ باز کشورمان در اولین دیدار المپیک خود با نتیجه ۴-۱ مقابل بویان از اسلوونی شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد. ندا شهسواری دیگر ملی‌پوش کشورمان در رشته تنیس روی میز به مصاف «الکساندرا پریوالووا» از بلاروس رفت و مقابل نفر ۹۳ رنکینگ جهانی با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد و حذفی زودهنگام را تجربه کرد.

مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو
مسابقات تنیس روی میز -المپیک 2016 ریو