افتتاح مرحله چهارم پروژه های حاشیه شهر مشهد

نیما نجف‌زاده