کاریکاتور/ مسئولان باید از آمریکا قطع امید کنند

رئیس قوه‌قضائیه گفت: چشم دوختن به برجام برای حل مسائل کشور راه صحیحی نیست و همه قوا باید برای تقویت سرمایه گذاری های داخلی و تبلور تولید و ایجاد اشتغال در کشور دست به دست هم بدهند.

کاریکاتور/ مسئولان باید از آمریکا قطع امید کنند