نشست خبری هجدهمین جشن سینمای ایران

حامد ملک‌پور

نشست خبری کمال تبریزی دبیر و بیژن میرباقری مدیر اجرایی هجدهمین جشن سینمای ایران عصر روز دوشنبه ۱۸ مرداد در تالار سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد.

ورود کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران به محل نشست خبری
ورود کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران به محل نشست خبری
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری هجدهمین جشن سینمای ایران
بیژن میرباقری مدیر اجرایی هجدهمین جشن سینمای ایران در نشست خبری
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در نشست خبری هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
بیژن میرباقری مدیر اجرایی هجدهمین جشن سینمای ایران در نشست خبری
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در نشست خبری هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری هجدهمین جشن سینمای ایران
نشست خبری کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران