18 / 1

محمد حسن‌زاده

قادر میزبانی امروز (چهارشنبه) در مسابقه تایم تریل انفرادی المپیک شرکت کرد و در پایان در رده سی و یکم ایستاد.او موفق شد در رقابت امروز زمان ۱:۲۱:۳۹:۴۵ ساعت را به ثبت رساند.

پرواز خارجی