جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مسابقات کشتی فرنگی وزن ۷۵ کیلو - المپیک ریو ۲۰۱۶

محمد حسن‌زاده

در دور مقدماتی مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو در وزن ۷۵ کیلوگرم، سعید عبدولی در برابر حریف دانمارکی خود شکست خورد.

مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016مسابقات کشتی فرنگی وزن 75 کیلو - المپیک ریو 2016
فلای تو دی