شب شهرام ناظری با یونسکو

حامد ملک‌پور

مراسم «شب شهرام ناظری با یونسکو» با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران شامگاه شنبه ۱۳ شهریور در مجموعه فرهنگی، تاریخی سعدآباد برگزار شد. در این مراسم، نماینده یونسکو در تهران از شهرام ناظری خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی تقدیر کرد.

شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
سخنرانی استر کیش لاروش نماینده و مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در مراسم «شب شهرام ناظری با یونسکو»
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شقایق فراهانی در مراسم «شب شهرام ناظری با یونسکو»
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
سحر جعفری جوزانی و پدرش مسعود جعفری جوزانی در مراسم «شب شهرام ناظری با یونسکو»
شب شهرام ناظری با یونسکو
عنوان شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
تقدیر از شهرام ناظری توسط استر کیش لاروش نماینده و مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران
شب شهرام ناظری با یونسکو
شب شهرام ناظری با یونسکو
لوح اهدایی یونسکو به شهرام ناظری