جشن هلهله فرشته ها - قم

محمد دلکش

هشتمین جشن هلهله فرشتگان،ویژه برنامه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) شب گذشته در حسینه شهدای قم برگزار شد. در این جشن جهیزیه صدو ده زوج نیازمند تامین شد.

جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم
جشن هلهله فرشتگان - قم