خندوانه شیرین تر است یا دورهمی ؟

مهران مدیری در نشست خبری رقابت با خندوانه را رد کرد و از رسالت جدگانه این دوبرنامه گفت.اما به هر حال این روزها دورهمی وخندوانه با هم مقایسه می شوند.مقایسه ای که حتی با آمارها هم همراه شده،حالا آمارها می پرسند دورهمی خنداونه شیرین تر است یا دورهمی ؟!!

خندوانه شیرین تر است یا دورهمی ؟