دیدار وزرای کشور ایران و عمان

محمدعلی مریزاد

سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان عصر امروز یکشنبه ۱۴ شهریور با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
دیدار سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
دیدار سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
دیدار سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
دیدار سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
دیدار وزرای کشور ایران و عمان
دیدار وزرای کشور ایران و عمان
دیدار سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
دیدار وزرای کشور ایران و عمان
 سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان
دیدار سید محمود فیصل البوسعیدی وزیر کشور عمان با دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی